Dirigent

Marek Valášek

Doc. MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. (1969) vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. Habilitoval se v roce 2022 na JAMU v oboru hudební umění.

Ještě za studií se podílel na nastudování opery Hry o Marii Bohuslava Martinů s Městským divadlem v Ústí nad Labem, jejíž reprízu dirigoval i v Národním divadle v Praze. Spolupráce s ústeckým divadlem přešla v angažmá, ve kterém dirigoval opery Evžen Oněgin P. I. Čajkovského, Zahradnici z lásky W. A. Mozarta, Manon Lescaut J. Masseneta a Čajkovského balet Louskáček. V sezónách 2002–2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kde kromě plnění sbormistrovských povinností dirigoval operu La Boheme R. Leoncavalla. Od podzimu 2015 se na sbormistrovskou pozici ve Státní opeře opět vrátil.

Na festivalu Mladé pódium v roce 2002 získal za koncert s Pražskou komorní filharmonií 1. cenu v dirigentské soutěži. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 pak se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Hanušovu I. symfonii. V roce 2006 hostoval v litevském Vilniusu a v japonském Kjótu. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.

Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou – Mariánská hudba v Loretě, Hear my prayer, Cantico delle creature a Gaudete in Domino – a jedno se sborovými úpravami lidových písní Hore dolinami. Pro obecně známý kladný vztah k hudbě 20. a 21. století je soubor pravidelně zván k premiérování kompozic katedrou skladby HAMU a společností Přítomnost. Pro ČRo natočil např. Statuae Kuksenses R. Rejška, Síla myšlenky E. Douši a Requiem in c E. Horáka. Na festivalu Mladé pódium 2004 v Karlových Varech soubor obdržel cenu Nadace B. Martinů. V roce 2009 byl hlavním organizátorem světové premiéry Requiem J. Hanuše. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na prestižní soutěži v rakouském Spittalu kromě 1. ceny v hlavní a 3. ceny ve folklórní kategorii získal zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby. Piccolo coro & Piccola orchestra podnikly též řadu zahraničních turné (Německo, Itálie, Chorvatsko).

Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem všech konzervatorních sborů. Na katedře hudební výchovy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení sbormistrovství a od roku 2018 vedoucím katedry.