Úvod

piccola - zmensena titulni

Přijmeme tenoristu a basistu do sboru. Více informací naleznete zde.

Piccolo coro & Piccola orchestra

… je komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr,
který od svého založení v roce 1996 uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Soubor působí v Praze, v současné době má 38 členů. Nezaměřuje se na interpretaci děl určitého období, snaží se posluchačům zprostředkovat skladby všech hudebních epoch a mnoha žánrů. Podle potřeby jednotlivých projektů rozšiřuje své pěvecké i instrumentální řady, takže má ve svém repertoáru pestrou škálu skladeb od komorních až po velkolepá romantická oratoria. Vokální i instrumentální část souboru vystupuje též se samostatnými programy. Převažují díla s duchovní tématikou, výrazné procento tvoří hudba 20. a 21. století. Dirigentem souboru je Marek Valášek.