Detail koncertu

Bach - Braniborské koncerty, 1. část
Břevnov
  1. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Braniborský koncert č. 2, F dur pro zobc. flétnu, housle, hoboj a trubku, BWV 1047
  2. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Braniborský koncert č. 3, G dur pro smyčcový orchestr, BWV 1048
  3. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Braniborský koncert č. 4, G dur pro 2 zobc. flétny, housle, smyčcový orchestr, BWV 10
  4. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Braniborský koncert č. 6, B dur, BWV 1051
  5. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Dvojkoncert pro dvoje housle a orchestr d-moll, BWV 1043