Concerts

Upcoming concerts

Skladatelský koncert – s komorním sborem Punkt a orchestrem Prague Conservatory Modern, dirigent P. Trojan, jn.
Koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1
  1. Svatopluk Kůrka (1992) - 5 přes 40
Otevřená zahrada
Libčice nad Vltavou
  1. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Braniborský koncert č. 4, G dur pro 2 zobc. flétny, housle, smyčcový orchestr, BWV 10
    sóli N.Tomancová, K.Vorlová, D.Martin
  2. kancionál Šteyerův (1683) - Poutnická píseň
  3. Bohuslav Matěj Ćernohorský (1684 - 1742) - Regina coeli (dvojsbor)
  4. František Ignác Tůma (1704 - 1774) - Omnes amici mei dereliquerunt me
  5. Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745) - Magnificat in D, ZWV 108
výroční koncert sboru Gaudium Praha
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní 1, Praha 1-Staré Město
  1. Antonio Vivaldi (1678 - 1714) - Gloria in D