Detail

Pocta Janu Hanušovi – Pocta tvůrcům (Einladung)
Dvořákova síň, Rudolfinum
  1. Jan Hanuš (1915 - 2004) - Magnificat
  2. Jan Hanuš (1915 - 2004) - Český rok, op. 24 pro dětský sbor a malý orchestr
    části Jaro, Léto
  3. Jan Hanuš (1915 - 2004) - Flos florum z cyklu Flos florum, op. 118
  4. Jan Hanuš (1915 - 2004) - Země mluví, op. 8, kantáta pro soprán sólo, sbor a orchestr
  5. Jan Hanuš (1915 - 2004) - Píseň bratra slunce, op. 100